Оголошення про проведення інвестиційного конкурсу з визначення інвестора для реалізації інвестиційного проекту «Створення Дослідного центру для студентів інженерних спеціальностей на вул. Каліча Гора, 5»
30 Сер 2023

Керуючись Законами України «Про інвестиційну діяльність» та «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ухвали Львівської міської ради від 18.07.2013 №2547 «Про затвердження Положення про здійснення інвестиційної діяльності у м. Львові» (зі змінами), на виконання ухвали Львівської міської ради від 06.07.2023 №3413 «Про реалізацію інвестиційного проекту «Створення Дослідного центру для студентів інженерних спеціальностей на вул. Каліча Гора, 5», з метою створення простору для якісних наукових, міжсекторальних досліджень та залучення інвестиційних коштів для відновлення і збереження об’єкта комунальної власності на вул. Каліча Гора, 5, оголошено конкурс з визначення інвестора, який запропонує найкращі умови для реалізації інвестиційного проекту «Створення Дослідного центру для студентів інженерних спеціальностей на вул. Каліча Гора, 5».
Проведення інвестиційного конкурсу здійснює Конкурсна комісія утворена Львівською міською радою для проведення інвестиційних конкурсів та затверджена ухвалою Львівської міської ради від 18.07.2013 №2547 «Про затвердження Положення про здійснення інвестиційної діяльності у м. Львові» (зі змінами) (далі – Конкурсна комісія), Управління інвестицій та проектів департаменту економічного розвитку Львівської міської ради виконує функції організатора конкурсу (далі – Організатор конкурсу).

1. Інформація про об’єкт інвестування.
1.1. Об’єкт інвестування – нежитлова будівля загальною площею 1 352 м. кв. (далі – Об’єкт інвестування).
1.2. Місцезнаходження Об’єкта інвестування (адреса) – вул. Каліча Гора, 5.
1.3. Загальна площа Об’єкта інвестування – 1 352 м. кв
1.4. Інші технічні характеристики Об’єкта інвестування визначені у технічному паспорті, який є складовою конкурсної документації.

2. Інформація про інвестиційний проект.
2.1. Інвестиційний проект «Створення Дослідного центру для студентів інженерних спеціальностей на вул. Каліча Гора, 5» (надалі – Інвестиційний проект) передбачає створення у нежитловій будівлі на вул. Каліча Гора, 5 у м. Львові сучасного Дослідного центру з лабораторіями для навчання та практики студентів, які навчаються на інноваційних спеціальностях у вищих навчальних закладах м. Львова.
Детальна характеристика інвестиційного проекту визначена ухвалою Львівської міської ради від 06.07.2023 № 3413 «Про реалізацію інвестиційного проекту «Створення Дослідного центру для студентів інженерних спеціальностей на вул. Каліча Гора, 5» (далі – Ухвала).
2.2. Цільове призначення Об’єкта інвестування згідно Ухвали та умов інвестиційного проекту:
2.2.1. Функціонування Дослідного центру з лабораторіями для навчання та практики студентів, які навчаються на інноваційних спеціальностях у вищих навчальних закладах м. Львова. Для розвитку якісних досліджень центр має об’єднати 11 лабораторій з найбільш актуальних та крос-функціональних напрямків, опенспейси, лекторії, мітинг-руми.
2.2.2. Проведення практичних лабораторних занять для студентів технічних спеціальностей львівських університетів.
2.2.3. Проведення самостійних досліджень студентів, аспірантів, науковців.
2.2.4. Організація та проведення навчань, лекцій, семінарів, воркшопів з відповідних тематик.
2.2.5. Функціонування міжсекторальних лабораторій, зокрема з напрямків штучного інтелекту, робототехніки, інтернету речей, біоінженерії, AR/VR, Gamedev технологій тощо.
2.2.6. Функціонування простору у форматі коворкінгу.
2.2.7. Функціонування окремих лекторіїв, мітинг-румів.
2.2.8. Функціонування офісу підтримки діяльності Дослідного центру та розвитку інноваційних проєктів.
2.3. Цей інвестиційний проєкт передбачає створення Дослідного центру, який складатиметься з:
2.3.1. Міжсекторальних лабораторій з напрямків штучного інтелекту, інтернету речей, робототехніки, біоінженерії, людино-машинної взаємодії, механічної обробки, кібербезпеки, AR/VR та Gamedev технологій, Design Thinking загальною площею не менше 50 % від площі Об’єкта інвестування.
2.3.2. Навчальних приміщень у складі лекторіїв, окремих мітинг-румів для проведення обговорень, коворкінгу загальною площею не менше 25 % від площі Об’єкта інвестування.
2.3.3. Офісу підтримки діяльності Дослідного центру та розвитку інноваційних проєктів, площею не більше 15% від площі Об’єкта інвестування.
2.3.4. Приміщень спільного використання у складі приміщення для харчування, кухні, санітарно-гігієнічних кімнат, коридорів, технічних приміщень загальною площею не більше 10% від площі Об’єкта інвестування.

3. Основні умови інвестування:
3.1. Інвестиційний договір укладається за результатами інвестиційного конкурсу з інвестором-переможцем інвестиційного конкурсу.
3.2. Стороною інвестиційного договору від імені Львівської міської ради є відділ освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту розвитку.
3.3. Інвестор зобов’язаний:
3.3.1. Протягом 7 років з дати підписання інвестиційного договору ввести в експлуатацію Дослідний центр для студентів інженерних спеціальностей (далі Дослідний центр) відповідно до розділу 7 додатку 1 Ухвали, при цьому:
3.3.1.1. Протягом 3,5 років з дати підписання інвестиційного договору:
– виготовити проектно-кошторисну документацію реконструкції об’єкта інвестування, здійснити її експертизу;
– отримати дозвільні документи на початок робіт;
– здійснити реконструкцію об’єкта інвестування, включно з фасадами, фундаментами, стінами, дахом, здійснити заміну інженерних мереж та перекриттів будівлі, забезпечити підтримання належного температурного режиму у будівлі після проведення реконструкції, що підтверджується дозволом на введення в експлуатацію об’єкта інвестування.
3.3.1.2. Протягом 3,5 років після виконання реконструкції Об’єкта інвестування завершити облаштування Дослідного центру з компонентами відповідно до Розділу 7 Додатку 1 ухвали Львівської міської ради від 06.07.2023 №3413 «Про реалізацію інвестиційного проекту «Створення Дослідного центру для студентів інженерних спеціальностей на вул. Каліча Гора, 5».
Детальні вимоги щодо термінів реалізації проекту та документів на підтвердження виконання робіт наведені у Додатку 4 конкурсної документації.
3.3.2. Інвестувати в об’єкт інвестування не менше 40 000 000 (сорока мільйонів) грн, а саме:
3.3.2.1. Розробка проектно-кошторисної документації, робочого плану для створення Дослідного центру, проведення необхідних обстежень та інших підготовчих робіт – очікувана інвестиція – не менше 5 000 000 (п’ять мільйонів) грн.
3.3.2.2. Зовнішні та внутрішні ремонтні роботи – очікувана інвестиція – не менше 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн.
3.3.2.3. Обладнання лабораторій – очікувана інвестиція – не менше 5 000 000 (п’ять мільйонів) грн.
3.3.3. Проектування та роботи здійснювати з врахуванням вимог захисту традиційного середовища історичного ареалу міста, візуального, композиційного та естетичного сприйняття будівлі та відповідно до вимог Державних будівельних норм, Державних санітарних правил і норм, норм пожежної безпеки, інших нормативно-правових та інших нормативних актів.
3.3.4. Дотримуватись цільового призначення Об’єкта інвестування відповідно до розділу 4 інвестиційного проекту.
3.3.5. Не змінювати цільове призначення Об’єкта інвестування.
3.3.6. На вимогу управління освіти департаменту розвитку та відповідного попереднього повідомлення інвестора надавати у безкоштовне користування будь-який простір Дослідного центру на щонайменше 12 год. на місяць для проведення освітніх заходів.
3.3.7. Після здійснення робіт, передбачених інвестиційним проектом, виготовити та передати балансоутримувачу технічний паспорт Об’єкта інвестування.
3.4. Об’єкт інвестування передається інвестору для реалізації інвестиційного проекту терміном на 30 років (з можливістю продовження).
3.5. Не допускається передача Об’єкта інвестування у приватну власність або визнання права приватної власності на Об’єкти інвестування, у тому числі у разі виконання умов, передбачених ч. 2 ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
3.6. У разі створення переробленої речі, нової речі, а також у разі невід’ємних покращень, здійснених під час проведення реконструкції, передбачених у розділі 6 інвестиційного проекту, ці об’єкти визнаються комунальною власністю.
3.7. Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку після виконання інвестором-переможцем пункту 8.3.1 Розділу 8 Додатку 1 ухвали Львівської міської ради від 06.07.2023 №3413 «Про реалізацію інвестиційного проекту «Створення Дослідного центру для студентів інженерних спеціальностей на вул. Каліча Гора, 5», у разі наявності правових та технічних підстав, у порядку, передбаченому законодавством України, здійснює реєстрацію права власності на відповідні будівлі та/чи їх частини за Львівською міською територіальною громадою.
3.8. Джерелом фінансування виконання зобов’язань інвестора з проведення реконструкції об’єкта інвестування, а також створення Дослідного центру з лабораторіями є його власні та/або залучені кошти.
3.9. Витрати, понесені Львівською міською радою під час підготовки інвестиційного проекту, компенсовує інвестор – переможець конкурсу.
3.10. В об’єкті інвестування не допускається надання комерційних послуг, у тому числі відвідувачами Дослідного центру.
3.11. Додатковим критерієм вибору переможця є облаштування укриття (будівля «А-1») та входу в укриття (будівля «А-`1»).
3.12. Кожні півроку звітувати конкурсній комісії про стан реалізації проекту. У випадку суттєвих відхилень від планових термінів реалізації проекту конкурсна комісія може ініціювати розірвання інвестиційного договору.

4. Умови участі в інвестиційному конкурсі:
4.1. У конкурсі можуть брати участь юридичні особи (резиденти України) незалежно від організаційно-правової форми, які відповідають кваліфікаційним вимогам до учасників Інвестиційного конкурсу та, які підтвердили намір взяти участь у конкурсі через подачу заявки на участь у конкурсі, а також на момент розкриття заявок на участь у конкурсі здійснили оплату реєстраційного внеску, що підтверджуються відповідними платіжними документами.
4.2. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
4.2.1. Майно заявника не перебуває у заставі, під арештом та не має інших обтяжень.
4.2.2. Заявник не має заборгованості перед бюджетом Львівської міської територіальної громади на час подання заявки.
4.2.3. Заявник має можливість забезпечити належне фінансування інвестиційної діяльності.
4.2.4. Заявник оплатив реєстраційний внесок.
4.2.5. Заявник має досвід у реалізації навчальних програм, курсів, створенні навчально-практичних лабораторій для студентів інженерних спеціальностей.
4.2.6. Заявник на участь у конкурсі не визнаний банкрутом або щодо компаній не порушено провадження у справі про банкрутство.
4.2.7. Відсутність у складі кінцевих бенефіціарів, власників, контролерів заявника на участь у конкурсі резидентів держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.
4.2.8. Заявник не зареєстрований в офшорній зоні, або особами, акції (частки) яких у сукупності більш як на 50 відсотків належать прямо або опосередковано таким особам (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України), чи зареєстрованими у країнах, включених Групою з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (FATF) до переліку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
4.2.9. Заявник не пов’язаний з юридичними особами зареєстрованими у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або щодо яких застосовано санкції відповідно до законодавства України або міжнародного права.
4.2.10. Заявник не здійснює господарську діяльність на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.
4.3. Критерії визначення переможця конкурсу:
Переможець конкурсу визначається за критеріями відповідності інвестиційного проекту потребам громади та спроможності заявника реалізувати проект.
4.3.1. Найкраща концепція реалізації проекту відповідно до Додатку 3 конкурсної документації.
4.3.2. Найбільша кількість створених учасником конкурсу лабораторій з технічних напрямків, що відповідають профілю майбутніх лабораторій Дослідного центру для практичної діяльності студентів за останні 10 років.
4.3.3. Найбільша кількість бакалаврських програм, створених або модернізованих учасником конкурсу у співпраці з вищими або професійно-технічними навчальними закладами, та кількість студентів, які пройшли навчання та/або навчаються на навчальних бакалаврських програмах, створених або модернізованих учасником конкурсу за останні 5 років.
4.3.4. Найбільша кількість партнерів з числа міжнародних організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими укладено договори та/або меморандуми про співпрацю для реалізації спільних проектів та бюджети зазначених проектів з розподілом джерел фінансування за останні 5 років.
4.3.5. Найкращі умови використання об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення суспільних потреб згідно з умовами розділу 5 Інвестиційного проекту.
4.4. Порядок участі в інвестиційному конкурсі:
4.4.1. Отримання конкурсної документації на підставі письмового звернення до Організатора конкурсу.
4.4.2. Подання Заявки на участь у конкурсі до Конкурсної комісії.
4.5. Порядок отримання конкурсної документації:
4.5.1. Після оголошення конкурсу юридична особа, яка має намір взяти участь у конкурсі, повинна отримати конкурсну документацію.
4.5.2. Видача конкурсної документації проводиться Організатором конкурсу у відповідь на письмовий запит, поданий на його поштову адресу, в якому претендент обов’язково зазначає свою електронну адресу.
4.5.3. Конкурсна документація надається претенденту виключно в електронній формі, на вказану в запиті електронну адресу.
4.6. Умови інвестиційного договору зазначені в проекті договору, який затверджений Ухвалою. Детальні терміни та обсяги виконання робіт можуть бути деталізовані заявником у дорожній карті, яка є складовою Цілісної концепції реалізації проекту, а також за результатами розробки проектно-кошторисної документації.

5. Інформація про реєстраційний внесок:
5.1. Розмір реєстраційного внеску становить 15 тис. грн.
5.2. Реквізити на який повинен бути внесений реєстраційний внесок:
Департамент економічного розвитку Львівської міської ради;
юридична та фактична адреса: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1;
р/р UA588201720344251011300020170;
ДКСУ у м. Києві;
ЄДРПОУ 34814859.
5.3. Реєстраційний внесок сплачується шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (в складі якого здійснює діяльність Організатор конкурсу) та використовується з метою організації, підготовки та проведення інвестиційного конкурсу.
5.4. Реєстраційний внесок не повертається.

6. Подання заявок на участь в інвестиційному конкурсі:
6.1. Спосіб та місце подання: заявка подається до Конкурсної комісії у письмовій формі на поштову адресу: 79006, м. Львів, пл. Ринок 1, каб. 317.
6.2. Термін подання заявок: з моменту публікації оголошення про проведення конкурсу до 18 год. 00 хв, 29 вересня 2023 р.
6.3. Кінцевий термін подання заявки: до 18 год. 00 хв, 29 вересня 2023 р.

7. Розкриття заявок на участь в інвестиційному конкурсі:
7.1. Місце: м. Львів, пл. Ринок, 1, каб. 217.
7.2. Час та дата: о 14 год. 00 хв, 2 жовтня 2023 р.
7.3. До участі у процедурі розкриття заявок допускаються усі заявники або їх уповноважені представники.

8. Інформація про Організатора конкурсу:
8.1. Організатором конкурсу та органом, до якого слід звертатися за додатковою інформацією є управління інвестицій та проектів департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.
8.2. Поштова та фактична адреса: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1, каб. 317.
8.3. Контактний телефон: (032) 254 6006.
8.4. Електронна пошта: [email protected].
8.5. Час роботи: понеділок-четвер – з 9.00 до 18.00; п’ятниця – з 9.00 до 17.00.

Image
Останні новини:
У Львові відкрили новий Центр протезування та ортезування на базі UNBROKEN Ukraine

10 травня, на базі Національного реабілітаційного центру UNBROKEN у Львові

Детальніше
Екосистему UNBROKEN Ukraine презентували на 2-му міжнародному саміті міст та регіонів у Києві

Ще більше представників міжнародної спільноти дізналися про унікальну екосистему людяності

Детальніше